Bamiyan Mədəniyyət Mərkəzi (Müsabiqə)Obyektin adı: Bamiyan Mədəniyyət Mərkəzi 
Təyinatı:  Mədəniyyət mərkəzi
Ünvan: Bamiyan vadisi, Əfqanıstan
Layihəçi təşkilat: «Chiza Architectural Bureau»
Sifarişçi: «UNESCO World Heritage Centre» 
Müəlliflər: Ağarzayev Ç. Cəbiyev Z.  Heydərzadə F.
                  Layihə üzərində çalışanlar: İskəndərli F.
                  Qrafik dizayner: Səlimov E.
Layihənin Mərhələsi: Müsabiqə
Layihənin işlənmə tarixi: 2015 - ci il
Ərazinin ümumi sahəsi: 3.76 Ha
Obyektin tikinti sahəsi: 2885.88 
Obyektin ümumi sahəsi: 2188.46 
Obyektin tikinti həcmi: 178366.44 
±0.000 aşağı: 32164.44 
±0.000 yuxarı: 146202.00 
Yaşıllığın ümumi sahəsi: 13797.97