Fərdi yaşayış eviObyektin adı: Fərdi yaşayış evi
Təyinatı:  Fərdi yaşayış evi
Ünvan: Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Layihəçi təşkilat: «Chiza Architectural Bureau»  
Müəlliflər: Ağarzayev Ç. 
                  Layihə üzərində çalışanlar: Cəbiyev Z.
Layihənin Mərhələsi:  Eskiz layihə
Layihənin işlənmə tarixi: 2013 - ci il
Obyektin tikinti sahəsi: 165.40 
Obyektin ümumi sahəsi: 334.28 
Obyektin tikinti həcmi: 1443.52 
±0.000 aşağı: 24.81 
±0.000 yuxarı: 1418.71